Ubezpieczenia

Grupa Mojsiuk oferuje szeroki wachlarz atrakcyjnych cenowo ubezpieczeń, w tym również ubezpieczeń dealerskich. Jest on zróżnicowany stosownie do potrzeb indywidualnych i flotowych.

Wiąże się to z indywidualnie dedykowanym doradcą ubezpieczeniowym, minimalną ilością formalności, szerokim zakresem oferty ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, kosztów napraw serwisowych, ubezpieczeniem przedłużonej gwarancji i firmy.

Przez cały czas trwania ochrony ubezpieczeniowej, jesteśmy do Państwa dyspozycji, służymy opieką i pomocą.

Samochód

  • ubezpieczenie OC, AC, NNW z opcją najmu samochodu zastępczego na cały okres naprawy,
  • ubezpieczenie GAP - wypłata dodatkowego odszkodowania do początkowej wartości fakturowej pojazdu w przypadku zaistnienia szkody całkowitej lub kradzieży - do 5 lat,
  • ubezpieczenie kosztów napraw - pokrycie kosztów napraw pojazdu w zależności w 3, 4 i 5 roku eksploatacji (przedłużona gwarancja),
  • rozszerzoną opcje ASSISTANCE w pakiecie.

Serwis

  • naprawa na najwyższym poziomie poparta 40-letnim doświadczeniem,
  • priorytetowe terminy napraw,
  • samochody zastępcze,
  • samodzielna obsługa i likwidacja szkód komunikacyjnych w serwisie pozwalająca na załatwienie wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem szkody w serwisie,
  • dedykowany doradca techniczny do likwidacji szkód.

Firma

Przedmiotem ubezpieczenia może być wszelkiego rodzaju mienie będące w posiadaniu firmy, takie jak: budynki i budowle, urządzenia, maszyny i narzędzia, środki obrotowe, nakłady adaptacyjne, mienie przyjęte w celu wykonania usługi, wartości pieniężne w lokalu i transporcie, sprzęt elektroniczny i nośniki danych, szyby oraz mienie w transporcie (cargo).

Podróż

Ubezpieczenie daje osobom podróżującym pełną ochronę i wsparcie w nieprzewidzianych sytuacjach, oferując zwrot kosztów leczenia oraz usługi assistance. Polisa ważna jest na terytorium wszystkich państw świata.

Dom

Ubezpieczenie majątku prywatnego (lokal lub dom mieszkalny a także zgromadzone w nim ruchomości domowe i stałe elementy wykończeniowe oraz inne zabudowania niemieszkalne), charakteryzujące się wariantowością oraz elastycznością kształtowania sum ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów i rodzajów ryzyk, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie oferty do potrzeb nawet najbardziej wymagającego Klienta.

Skontaktuj się z nami

Szanujemy Twoje dane.

Wszelkie informacje dotyczące praw przysługujących osobom fizycznym, w tym prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, a także inne informacje wymagane prawem zawarte są w Klauzuli Informacyjnej.

(1)Grupa Mojsiuk - Mojsiuk sp. z o.o. sp.k., Mojsiuk sp. z o.o., Auto KM sp. k., Mojsiuk Motor sp. j. Mojsiuk Centrum Blacharsko - Lakiernicze S.A z siedzibą w 76 - 039 Stare Bielice, ulica Koszalińska 89

Twoja zgoda na otrzymywanie informacji o naszych produktach i usługach:
Wyprzedaż Mercedes-Benz 2019 Osobowe
Wyprzedaż Mercedes-Benz 2019 Dostawcze
Wyprzedaż Peugeot 2019
Wyprzedaż Honda 2019
Umów się na konsultację
Umów się na przegląd
Zawrzyj polise
Wirtualny Spacer